Muôn màu

Bạn có viết đúng tên các quốc gia

[ad_1]

Thứ ba, 11/4/2017 | 02:08 GMT+7


Hãy chọn cách viết đúng tên của các quốc gia dưới đây và tìm hiểu những điểm đến hấp dẫn của từng nơi. 

Câu 1:

ban-co-viet-dung-ten-cac-quoc-gia


‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parent().parent().parent().parent();
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v22’;
Parser.FLASH_URL = ‘http://scdn.vnecdn.net/dulich/f/v3’;
Parser.SITE_ID = 1003231;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
});

[ad_2]

About the author

Cẩm Nang Du lịch