Muôn màu

Các Đại sứ dựng cây nêu nghe hát cửa đình

Thứ tư, 25/1/2017 | 08:52 GMT+7


Mong muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, các Đại sứ Ấn Độ, Ma-Rốc… đã đến đình So (Quốc Oai, Hà Nội) tận tay dựng cây nêu, nghe làn điệu chèo và hát cửa đình.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parent().parent().parent().parent();
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v22’;
Parser.FLASH_URL = ‘http://st.f1.dulich.vnecdn.net/f/v3’;
Parser.SITE_ID = 1003231;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
});

About the author

Cẩm Nang Du lịch