Muôn màu

Đại sứ xin chữ ‘Phúc’ trong chuyến du xuân đầu năm

Thứ hai, 30/1/2017 | 14:15 GMT+7


Đoàn Đại sứ tới thăm đền Bạch Mã, đình Kim Ngân và Trung tâm Giao lưu Văn hoá phố cổ Hà Nội khi du xuân đầu năm. Một số Đại sứ còn thích thú xin chữ thầy đồ để cầu an trong năm mới.


Phạm Huyền & Tiến Đạt
  |  

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parent().parent().parent().parent();
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v22’;
Parser.FLASH_URL = ‘http://st.f1.dulich.vnecdn.net/f/v3’;
Parser.SITE_ID = 1003231;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
});

About the author

Cẩm Nang Du lịch