Muôn màu

Nước dâng làm thay đổi hành trình Sơn Đoòng của Đại sứ Mỹ

Thứ hai, 30/1/2017 | 09:00 GMT+7


Nước dâng lên nhanh khiến đoàn của Đại sứ Ted Osius bị kẹt lại trong khu vực sâu nhất của hang. Vì thế, thay vì trở lại qua lối vào hang, đoàn của ông phải tìm một lối thoát khẩn cấp bằng cách vượt qua Bức tường Việt Nam.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parent().parent().parent().parent();
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});
Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v22’;
Parser.FLASH_URL = ‘http://st.f1.dulich.vnecdn.net/f/v3’;
Parser.SITE_ID = 1003231;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
if (typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}
});

About the author

Cẩm Nang Du lịch