Muôn màu

Xây cáp treo ở Phong Nha phải có ý kiến của Thủ tướngQuá trình xem xét dự án cáp treo ở Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa-xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.

About the author

Cẩm Nang Du lịch